Telefon

40 00 57 70

Som følge av korona-viruset: Helsepersonell: Kommuner og offentlige myndigheter med behov for opplysninger om autorisert helsepersonell og arbeidssted, må kontakte Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har oversikt over autorisert helsepersonell som jobber i andre bransjer. Kommuner bes henvende seg til Helsedirektoratet på godkjenning@helsedir.no

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Telefontid: 09.00–15.00
E-post: nav.registerforvaltning@nav.no
NAV Registerforvaltning dekker hele landet

Postadresse

Postboks 4330 , 2308 HAMAR

Kontornummer

4534