NAV Registerforvaltning - kontorinformasjon

Telefontid: 09.00–15.00
E-post: nav.registerforvaltning@nav.no
NAV Registerforvaltning dekker hele landet.