3 100 færre arbeidssøkere den siste uken

0610 - figur arbeidssøkere.PNG