– Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Også denne uken skyldes fallet i antall arbeidssøkere nedgang i antall permitterte, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

103 500 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 116 100 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 78 700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 194 800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16. 

0610 - figur arbeidssøkere.PNG

Kilde: NAV

Færre permitterte

24 500 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 36 900 av de delvis ledige. Det er dermed 3 200 færre permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet delvis permitterte som har gått ned den siste uken. Til sammen er 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 1 800 personer siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 1 400 personer.   

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet

For mer informasjon, se nav.no eller kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.