Tabell 7. Personer med avgang fra status arbeidssøker som 6 måneder senere var registrert som arbeidstaker. Jan 2012- juni 2013. Antall og prosent.