Overgang til uføretrygd og arbeid*. Avgang 3. kvartal. Status 1.kvartal 2011-2020. Antall og andel.

* Tidligere overgangsstatistikk har hatt fokus på overgang til arbeid. Dette har medført at enkelte statusgrupper er nedprioritert og at enkelte med uføretrygd er plassert i andre høyere prioriterte statusgrupper. Denne tabellen viser overgangsstatistikk med fokus på om folk er i arbeid, eller mottar uføretrygd