Nye uførepensjonister, etter alder og næring 2013 og 2014. Antall og prosent.

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 186 70923 8881,12 218 36932 0551,4
Jordbruk,skogbruk og fiske16 6682121,316 9103452,0
Bergverksdrift og utvinning59 4272240,462 2762370,4
Industri206 9922 1061,0209 2152 5941,2
Elektisitet-,vann og renovasjon26 9462080,827 6732570,9
Bygge og anleggsvirksomhet173 1941 2320,7179 1451 5750,9
Varehandel reparasjon av motorvogne307 3992 8050,9308 2624 1831,4
Transport og lagring120 0861 5121,3120 7501 9381,6
Informasjon og kommunikasjon79 1923840,580 3095520,7
Overnattings- og serveringsvirksom64 1757571,266 9241 1471,7
Finansiering og forsikringsvirksomh46 2452580,645 8492850,6
Omsetning og drift av fast eiendom19 0631871,019 3762701,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen108 7826600,6113 3068860,8
Forretningsmessig tjenesteyting114 3471 4871,3114 2302 2181,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring140 3531 0080,7143 3651 1820,8
Undervisning186 3791 8741,0188 3792 2481,2
Helse og sosialtjenester451 4395 9501,3455 7377 8961,7
Private tjenester ellers65 2635970,965 9771 0001,5
Uoppgitt7592 427319,86863 242472,6

Alder 18-49 år

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 526 99110 2490,71 547 65215 8711,0
Jordbruk,skogbruk og fiske12 173830,712 3421801,5
Bergverksdrift og utvinning42 427700,244 294990,2
Industri140 1208460,6141 5331 1560,8
Elektisitet-,vann og renovasjon16 535760,516 8941150,7
Bygge og anleggsvirksomhet130 7994460,3134 6316590,5
Varehandel reparasjon av motorvogne236 3401 2930,5236 7242 2340,9
Transport og lagring77 2975770,777 4168081,0
Informasjon og kommunikasjon60 7601700,361 3082830,5
Overnattings- og serveringsvirksom55 0343850,757 3916111,1
Finansiering og forsikringsvirksomh29 148730,328 357990,3
Omsetning og drift av fast eiendom12 236660,512 398960,8
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen76 4052380,379 8294250,5
Forretningsmessig tjenesteyting88 6307000,887 9891 1981,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring86 7363280,488 6044540,5
Undervisning114 7046090,5117 2499020,8
Helse og sosialtjenester301 9862 3030,8304 5423 6381,2
Private tjenester ellers45 1402510,645 6394931,1
Uoppgitt5211 735333,05122 421472,9

Alder 50-59 år

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt460 6698 2181,8467 98810 1622,2
Jordbruk,skogbruk og fiske2 913742,52 9851013,4
Bergverksdrift og utvinning13 4411030,813 923840,6
Industri47 5797941,748 1379191,9
Elektisitet-,vann og renovasjon7 260801,17 590901,2
Bygge og anleggsvirksomhet30 7964461,432 2955421,7
Varehandel reparasjon av motorvogne48 4799031,949 5071 2022,4
Transport og lagring30 4586102,030 8037672,5
Informasjon og kommunikasjon13 5541391,013 9981731,2
Overnattings- og serveringsvirksom6 6462393,66 9913725,3
Finansiering og forsikringsvirksomh12 3151191,012 5041341,1
Omsetning og drift av fast eiendom4 313671,64 4781022,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen21 8232571,222 6462781,2
Forretningsmessig tjenesteyting18 5455112,818 9566793,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring36 8943601,037 6294081,1
Undervisning46 5226591,445 7837451,6
Helse og sosialtjenester105 9462 2612,1106 4472 7922,6
Private tjenester ellers13 0362171,713 1893152,4
Uoppgitt149379254,4127459361,4

Alder 60-66 år

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt199 0495 4212,7202 7296 0223,0
Jordbruk,skogbruk og fiske1 582553,51 583644,0
Bergverksdrift og utvinning3 559511,44 059541,3
Industri19 2934662,419 5455192,7
Elektisitet-,vann og renovasjon3 151521,73 189521,6
Bygge og anleggsvirksomhet11 5993402,912 2193743,1
Varehandel reparasjon av motorvogne22 5806092,722 0317473,4
Transport og lagring12 3313252,612 5313632,9
Informasjon og kommunikasjon4 878751,55 003961,9
Overnattings- og serveringsvirksom2 4951335,32 5421646,5
Finansiering og forsikringsvirksomh4 782661,44 988521,0
Omsetning og drift av fast eiendom2 514542,12 500722,9
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen10 5541651,610 8311831,7
Forretningsmessig tjenesteyting7 1722763,87 2853414,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring16 7233201,917 1323201,9
Undervisning25 1536062,425 3476012,4
Helse og sosialtjenester43 5071 3863,244 7481 4663,3
Private tjenester ellers7 0871291,87 1491922,7
Uoppgitt89313351,747362770,2
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.
Fra 2009 er ny næringsstandard brukt(NACE-SN07) og næringsgruppene er ikke helt sammenlignbare med tidligere år
Tallene er noe lavere enn øvrige tabellene over nye uføre pga fjerning av dubletter