Nye personer med nedsatt arbeidsevne. Status to måneder før. 4.kvartal 2011-2019*

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt   16726 15586 15540 15906 15036 15018 16445 16362 18437
Sykepenger   10065 9628 9695 9140 8834 8757 9731 8935 9788
Arbeidssøker/Nedsatt arbeidsevne   2507 2317 2239 2736 2348 2468 2499 3014 3467
Annet og ukjent   4154 3641 3606 4030 3854 3793 4215 4413 5182
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet