Nye personer med nedsatt arbeidsevne. Status to måneder før. 4.kvartal 2011-2019*

 201120122013201420152016201720182019
I alt 167261558615540159061503615018164451636218437
Sykepenger 1006596289695914088348757973189359788
Arbeidssøker/Nedsatt arbeidsevne 250723172239273623482468249930143467
Annet og ukjent 415436413606403038543793421544135182
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet