Nye personer med nedsatt arbeidsevne. Status to måneder før. 4.kvartal 2011-2018

20112012201320142015201620172018
I alt1672615586155401590615036150181644516362
Sykepenger100659628969591408834875797318935
Arbeidssøker/Nedsatt arbeidsevne25072317223927362348246824993010
Annet og ukjent41543641360640303854379342154417