Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt16 72615 58615 54015 90615 03615 01816 44516 345
Under 30 år3 7483 4803 4453 7313 6213 5303 7244 007
30-59 år11 02010 04310 00810 2639 6399 68010 79510 406
60 år og over1 9582 0632 0871 9121 7761 8081 9261 932

Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Menn i alt7 6736 8956 9637 2756 7766 6987 1977 331
Under 30 år1 8721 7331 7511 9241 7791 7371 7402 016
30-59 år4 9064 2984 3114 4684 1724 1174 5374 396
60 år og over895864901883825844920919

Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Kvinner i alt9 0538 6918 5778 6318 2608 3209 2489 014
Under 30 år1 8761 7471 6941 8071 8421 7931 9841 991
30-59 år6 1145 7455 6975 7955 4675 5636 2586 010
60 år og over1 0631 1991 1861 0299519641 0061 013
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet