Nye mottakere av uføreytelser, etter kjønn og næring i 2013 og 2014 . Antall og prosent.

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 186 70923 8881,12 218 36932 0551,4
Jordbruk,skogbruk og fiske16 6682121,316 9103452,0
Bergverksdrift og utvinning59 4272240,462 2762370,4
Industri206 9922 1061,0209 2152 5941,2
Elektisitet-,vann og renovasjon26 9462080,827 6732570,9
Bygge og anleggsvirksomhet173 1941 2320,7179 1451 5750,9
Varehandel reparasjon av motorvogne307 3992 8050,9308 2624 1831,4
Transport og lagring120 0861 5121,3120 7501 9381,6
Informasjon og kommunikasjon79 1923840,580 3095520,7
Overnattings- og serveringsvirksom64 1757571,266 9241 1471,7
Finansiering og forsikringsvirksomh46 2452580,645 8492850,6
Omsetning og drift av fast eiendom19 0631871,019 3762701,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen108 7826600,6113 3068860,8
Forretningsmessig tjenesteyting114 3471 4871,3114 2302 2181,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring140 3531 0080,7143 3651 1820,8
Undervisning186 3791 8741,0188 3792 2481,2
Helse og sosialtjenester451 4395 9501,3455 7377 8961,7
Private tjenester ellers65 2635970,965 9771 0001,5
Uoppgitt7592 427.6863 242.

Kvinner

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 045 85813 9191,31 059 25219 2041,8
Jordbruk,skogbruk og fiske4 357862,04 3071333,1
Bergverksdrift og utvinning11 895450,412 718510,4
Industri47 0626891,547 9058921,9
Elektisitet-,vann og renovasjon5 458420,85 615711,3
Bygge og anleggsvirksomhet14 2241511,114 9682391,6
Varehandel reparasjon av motorvogne144 1931 7051,2144 3262 6771,9
Transport og lagring27 2084771,826 9016162,3
Informasjon og kommunikasjon23 7521730,723 7672471,0
Overnattings- og serveringsvirksom37 5435021,338 9167762,0
Finansiering og forsikringsvirksomh22 6421850,822 3391910,9
Omsetning og drift av fast eiendom6 807741,17 0421021,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen44 7753470,846 8315331,1
Forretningsmessig tjenesteyting49 9238581,750 3201 2952,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring69 8956751,072 0227811,1
Undervisning122 7101 3761,1124 4421 7401,4
Helse og sosialtjenester374 4215 0031,3377 3716 5621,7
Private tjenester ellers38 6453731,039 1486791,7
Uoppgitt3481 158.3141 619.

Menn

 -------------------2013---------------------------------------2014--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 140 8519 9690,91 159 11712 8511,1
Jordbruk,skogbruk og fiske12 3111261,012 6032121,7
Bergverksdrift og utvinning47 5321790,449 5581860,4
Industri159 9301 4170,9161 3101 7021,1
Elektisitet-,vann og renovasjon21 4881660,822 0581860,8
Bygge og anleggsvirksomhet158 9701 0810,7164 1771 3360,8
Varehandel reparasjon av motorvogne163 2061 1000,7163 9361 5060,9
Transport og lagring92 8781 0351,193 8491 3221,4
Informasjon og kommunikasjon55 4402110,456 5423050,5
Overnattings- og serveringsvirksom26 6322551,028 0083711,3
Finansiering og forsikringsvirksomh23 603730,323 510940,4
Omsetning og drift av fast eiendom12 2561130,912 3341681,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen64 0073130,566 4753530,5
Forretningsmessig tjenesteyting64 4246291,063 9109231,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring70 4583330,571 3434010,6
Undervisning63 6694980,863 9375080,8
Helse og sosialtjenester77 0189471,278 3661 3341,7
Private tjenester ellers26 6182240,826 8293211,2
Uoppgitt4111 269.3721 623.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.