Nye mottakere av uføretrygd per 1000 ikke-ufør i befolkningen *), etter kjønn og fylke. Året 2010-2019. Per 1000.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 9,8 10,6 9,9 8,0 10,7 9,9 9,6 10,3 11,9 11,9
Østfold 16,0 14,3 17,3 13,0 17,0 13,7 13,0 14,7 19,4 11,9
Akershus 6,8 6,4 6,3 6,1 8,6 7,7 7,7 8,1 9,8 8,4
Oslo 4,9 6,1 5,5 4,8 6,5 5,0 4,9 6,1 8,7 8,9
Hedmark 12,0 14,7 15,4 7,0 19,8 5,9 12,8 11,2 11,4 13,1
Oppland 12,0 15,2 12,7 13,5 16,0 10,6 11,0 12,2 11,8 17,3
Buskerud 8,4 8,5 6,8 7,0 9,9 8,9 8,9 11,8 12,3 13,2
Vestfold 8,5 10,5 9,4 9,4 13,2 16,3 14,8 12,9 13,9 12,9
Telemark 13,8 15,7 16,5 9,6 9,1 10,0 10,4 12,3 14,9 15,4
Aust-Agder 13,1 14,4 11,6 10,4 14,7 16,1 14,7 12,7 12,3 19,3
Vest-Agder 13,8 14,6 12,6 8,3 14,9 12,1 12,0 12,2 15,7 15,3
Rogaland 8,4 8,0 7,6 8,4 7,9 8,1 7,7 9,2 12,3 8,8
Hordaland 8,4 9,4 7,7 6,5 9,1 7,7 8,4 9,8 8,9 10,2
Sogn og Fjordane 6,3 8,3 9,6 6,0 10,1 9,7 7,1 8,1 7,9 10,4
Møre og Romsdal 9,4 10,8 10,4 7,6 10,7 9,7 10,5 9,5 10,7 12,1
Sør-Trøndelag 11,1 11,4 10,1 7,8 9,5 11,5 10,8 10,5 - -
Nord-Trøndelag 15,4 15,8 13,5 11,1 10,8 11,4 12,0 12,1 - -
Trøndelag - - - - - - - - 12,4 12,5
Nordland 13,1 15,9 13,5 11,6 12,1 13,6 12,8 16,8 16,7 17,6
Troms 12,4 14,9 12,4 7,2 10,5 11,4 9,4 10,0 10,0 14,8
Finnmark 13,7 12,9 14,5 7,8 9,8 9,5 8,3 12,2 15,5 14,8

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 11,1 12,6 12,1 9,7 13,3 11,9 11,5 12,3 14,5 14,4
Østfold 17,0 16,8 21,0 15,2 20,9 15,8 14,8 17,6 22,8 14,3
Akershus 7,7 7,7 8,0 7,6 10,8 9,4 9,4 10,1 12,1 10,2
Oslo 5,3 6,7 6,1 5,4 7,5 5,3 5,6 6,8 10,1 10,1
Hedmark 13,5 17,6 19,1 8,4 25,3 19,5 15,1 13,5 14,7 16,0
Oppland 13,9 18,0 15,9 16,6 19,5 12,4 12,9 14,8 14,9 22,1
Buskerud 9,2 10,3 8,2 8,4 12,9 10,6 10,2 14,2 15,1 16,2
Vestfold 9,1 12,5 11,2 12,0 16,8 20,3 18,0 15,3 17,0 15,5
Telemark 15,3 18,6 20,0 11,5 11,2 12,1 12,8 14,8 18,3 19,3
Aust-Agder 14,9 17,9 14,7 12,6 18,0 19,1 17,8 14,1 14,1 24,6
Vest-Agder 16,4 17,3 15,7 10,1 19,4 14,4 14,2 14,0 18,8 17,5
Rogaland 9,6 9,8 9,4 10,4 10,3 10,1 9,4 10,9 15,5 10,3
Hordaland 10,1 11,2 9,6 8,1 11,2 9,6 10,3 12,4 11,0 12,6
Sogn og Fjordane 6,9 9,5 11,8 6,8 12,9 11,3 8,0 9,6 14,0 12,7
Møre og Romsdal 11,4 14,3 13,8 10,0 14,1 13,6 14,0 12,5 14,6 15,9
Sør-Trøndelag 13,5 13,9 12,4 9,6 12,6 14,5 14,0 13,1 - -
Nord-Trøndelag 17,9 19,2 17,3 13,8 14,0 13,3 14,9 15,2 - -
Trøndelag - - - - - - - - 15,8 15,5
Nordland 14,7 18,8 17,0 15,1 15,8 16,2 15,5 17,0 20,5 22,5
Troms 14,4 18,6 15,2 8,7 12,5 13,7 11,2 12,0 12,3 18,9
Finnmark 14,6 14,3 16,4 8,4 11,3 10,1 9,3 13,3 18,4 17,1

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 8,6 8,8 7,9 6,4 8,2 8,1 7,9 8,4 9,4 9,5
Østfold 15,0 11,9 13,8 11,1 13,4 11,8 11,2 12,0 16,3 9,7
Akershus 5,8 5,2 4,8 4,7 6,5 6,0 6,1 6,2 7,5 6,7
Oslo 4,5 5,5 4,9 4,2 5,4 4,6 4,2 5,4 7,3 7,7
Hedmark 10,5 12,0 12,0 5,6 14,6 12,6 10,6 9,0 8,5 10,4
Oppland 10,2 12,6 9,7 10,6 12,7 8,9 9,2 9,8 9,0 12,9
Buskerud 7,7 6,8 5,4 5,7 7,0 7,3 7,7 9,6 9,7 10,4
Vestfold 7,9 8,6 7,7 7,0 9,8 12,6 11,7 10,6 11,1 10,6
Telemark 12,4 13,1 13,2 7,8 7,1 8,1 8,3 10,0 11,8 11,8
Aust-Agder 11,4 11,3 8,8 8,3 11,7 13,3 11,9 11,4 10,7 14,5
Vest-Agder 11,5 12,2 9,9 6,7 10,9 10,0 9,9 10,5 12,8 13,2
Rogaland 7,3 6,5 6,1 6,5 5,8 6,4 6,2 7,6 9,4 7,4
Hordaland 6,8 7,6 6,0 5,0 7,1 5,9 6,7 7,4 6,9 8,0
Sogn og Fjordane 5,8 7,2 7,6 5,3 7,5 8,4 6,3 7,1 6,3 8,4
Møre og Romsdal 7,7 7,7 7,4 5,6 7,7 6,4 7,5 6,9 7,2 8,7
Sør-Trøndelag 8,9 9,1 7,9 6,1 6,7 8,8 7,9 8,1 - -
Nord-Trøndelag 13,0 12,6 9,9 8,7 7,9 9,8 9,3 9,4 - -
Trøndelag - - - - - - - - 9,4 9,8
Nordland 11,6 13,2 10,3 8,5 8,8 11,4 10,4 11,0 13,4 13,3
Troms 10,6 11,6 9,8 5,8 8,7 9,4 7,8 8,3 7,9 11,1
Finnmark 13,0 11,7 12,8 7,3 8,5 9,1 7,4 11,2 12,9 12,8
*) Nye uførepensjonister som andel av befolkningen som er under risiko for å bli ufør (dvs. per 1000-ikke uføre). Det er befolkningen 18-67 år fratrukket de som allerede er uføre. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.