Nye mottakere av uføretrygd per 1000 ikke-ufør i befolkningen *), etter kjønn og fylke. 1. halvår 2012-2021. Per 1000.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 5,9 4,0 5,5 4,8 5,2 5,2 5,9 6,3 5,6 4,8
03 Oslo 3,2 2,3 4,2 2,7 2,6 3,3 3,8 4,7 4,8 3,0
11 Rogaland 3,8 3,9 3,8 4,4 4,0 4,6 5,5 5,1 4,5 4,4
15 Møre og Romsdal 6,0 4,4 3,6 4,6 5,6 4,4 5,3 5,6 4,7 4,2
18 Nordland 8,4 6,2 5,2 6,5 7,9 7,6 8,2 8,8 8,0 6,9
30 Viken 5,9 3,9 6,6 4,5 5,1 5,4 6,6 5,8 5,1 4,5
34 Innlandet 9,3 4,3 9,3 6,2 5,9 5,6 5,4 7,4 6,8 6,8
38 Vestfold og Telemark 6,9 4,7 5,8 6,6 6,9 6,7 7,1 7,6 6,3 5,6
42 Agder 7,9 4,3 5,9 7,1 7,5 6,5 7,3 9,1 8,1 6,6
46 Vestland 3,8 3,3 4,4 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,0 3,6
50 Trøndelag 5,9 4,9 4,5 5,3 6,0 5,2 6,4 7,0 5,7 5,8
54 Troms og Finnmark 8,9 3,5 5,7 5,7 5,4 5,8 5,9 8,7 7,2 5,6

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 7,2 4,9 6,9 5,8 6,1 6,2 7,1 7,7 6,8 5,8
03 Oslo 3,6 2,6 5,1 2,9 2,9 3,7 4,3 5,4 5,4 3,3
11 Rogaland 4,7 5,1 5,0 5,4 4,7 5,7 6,6 5,9 5,5 5,4
15 Møre og Romsdal 8,1 6,0 4,7 6,3 7,5 5,8 7,0 7,2 6,2 5,5
18 Nordland 10,8 8,2 7,1 7,7 9,2 9,1 10,0 11,0 10,2 8,6
30 Viken 7,3 4,7 8,5 5,4 5,8 6,6 8,0 7,1 6,3 5,5
34 Innlandet 11,8 5,2 11,9 7,7 6,9 6,7 6,7 9,1 8,3 8,3
38 Vestfold og Telemark 8,5 6,1 7,5 7,9 8,3 7,9 8,6 9,4 7,9 6,6
42 Agder 9,8 5,2 7,3 8,6 9,0 7,2 8,8 10,8 9,8 7,9
46 Vestland 4,7 4,1 5,6 4,7 5,0 5,5 5,7 6,1 4,8 4,4
50 Trøndelag 7,3 6,2 5,9 6,7 7,7 6,6 8,3 8,6 7,4 7,3
54 Troms og Finnmark 10,8 4,1 6,7 6,5 6,6 6,9 7,3 11,2 8,9 6,6

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 4,6 3,1 4,1 4,0 4,3 4,3 4,7 5,0 4,5 3,9
03 Oslo 2,8 2,0 3,4 2,5 2,4 2,9 3,4 4,0 4,2 2,7
11 Rogaland 3,0 2,8 2,7 3,5 3,3 3,7 4,5 4,3 3,6 3,5
15 Møre og Romsdal 4,1 3,1 2,7 3,1 3,8 3,2 3,9 4,2 3,4 3,1
18 Nordland 6,2 4,3 3,6 5,3 6,8 6,2 6,6 6,7 6,1 5,4
30 Viken 4,5 3,2 4,8 3,8 4,4 4,3 5,4 4,7 4,0 3,6
34 Innlandet 6,9 3,5 7,0 4,7 5,0 4,6 4,2 5,8 5,5 5,5
38 Vestfold og Telemark 5,5 3,5 4,2 5,4 5,6 5,6 5,8 6,0 4,9 4,6
42 Agder 6,1 3,6 4,6 5,7 6,1 5,9 6,0 7,6 6,6 5,3
46 Vestland 3,0 2,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,6 3,6 3,2 2,7
50 Trøndelag 4,5 3,8 3,3 4,0 4,6 3,9 4,6 5,5 4,2 4,4
54 Troms og Finnmark 7,1 3,0 4,9 5,0 4,4 4,8 4,6 6,5 5,7 4,8
*) Nye uførepensjonister som andel av befolkningen som er under risiko for å bli ufør (dvs. per 1000-ikke uføre). Det er befolkningen 18-67 år fratrukket de som allerede er uføre. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.