Nye mottakere av uføretrygd per 1000 ikke-ufør i befolkningen *), etter fylke. Aldersstandardiserte tall. 1. halvår 2012-2021 **). Per tusen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 5,9 4,0 5,5 4,8 5,2 5,2 5,9 6,3 5,6 4,8
03 Oslo 3,8 2,7 5,0 3,2 3,1 3,8 4,4 5,4 5,3 3,4
11 Rogaland 3,9 4,0 3,9 4,5 4,0 4,7 5,6 5,1 4,6 4,5
15 Møre og Romsdal 5,7 4,2 3,5 4,4 5,3 4,2 5,2 5,4 4,6 4,1
18 Nordland 8,1 6,0 5,2 6,2 7,7 7,3 8,0 8,7 7,9 6,8
30 Viken 5,6 3,8 6,4 4,4 4,9 5,2 6,4 5,7 5,0 4,4
34 Innlandet 8,8 4,0 9,0 5,8 5,6 5,4 5,1 7,2 6,6 6,6
38 Vestfold og Telemark 6,7 4,5 5,6 6,3 6,7 6,5 7,0 7,5 6,1 5,4
42 Agder 8,0 4,4 6,0 7,2 7,5 6,6 7,4 9,2 8,2 6,7
46 Vestland 3,9 3,3 4,5 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,0 3,6
50 Trøndelag 6,0 5,0 4,6 5,4 6,1 5,3 6,5 7,1 5,8 5,9
54 Troms og Finnmark 8,9 3,5 5,8 5,8 5,4 5,8 5,9 8,8 7,3 5,7

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 7,2 4,9 6,9 5,8 6,1 6,2 7,1 7,7 6,8 5,8
03 Oslo 4,3 3,1 6,0 3,4 3,4 4,3 5,0 6,3 6,0 3,7
11 Rogaland 4,8 5,2 5,2 5,5 4,8 5,8 6,7 5,9 5,5 5,5
15 Møre og Romsdal 7,8 5,7 4,5 6,0 7,2 5,5 6,8 7,0 6,1 5,3
18 Nordland 10,5 8,0 7,0 7,6 9,1 8,9 9,7 10,9 10,0 8,5
30 Viken 6,9 4,4 8,2 5,1 5,6 6,3 7,7 6,9 6,1 5,4
34 Innlandet 11,0 4,8 11,4 7,3 6,5 6,4 6,4 8,9 8,1 8,0
38 Vestfold og Telemark 8,1 5,8 7,2 7,5 8,0 7,6 8,3 9,2 7,6 6,4
42 Agder 10,0 5,3 7,4 8,7 9,0 7,3 8,9 11,0 9,9 8,1
46 Vestland 4,8 4,1 5,7 4,7 5,1 5,5 5,8 6,2 4,9 4,5
50 Trøndelag 7,5 6,3 6,0 6,8 7,8 6,7 8,5 8,9 7,5 7,5
54 Troms og Finnmark 10,9 4,2 6,7 6,6 6,6 6,9 7,3 11,3 9,0 6,7

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 4,6 3,1 4,1 4,0 4,3 4,3 4,7 5,0 4,5 3,9
03 Oslo 3,3 2,4 4,0 2,9 2,8 3,4 3,9 4,5 4,7 3,1
11 Rogaland 3,0 2,8 2,8 3,5 3,3 3,8 4,5 4,3 3,7 3,5
15 Møre og Romsdal 4,0 3,0 2,6 3,0 3,7 3,1 3,7 4,1 3,4 3,0
18 Nordland 6,0 4,2 3,5 5,1 6,5 6,0 6,4 6,6 5,9 5,2
30 Viken 4,3 3,1 4,6 3,7 4,2 4,2 5,3 4,6 3,9 3,5
34 Innlandet 6,6 3,3 6,7 4,5 4,8 4,4 4,0 5,7 5,3 5,3
38 Vestfold og Telemark 5,3 3,4 4,1 5,2 5,4 5,4 5,7 5,8 4,8 4,4
42 Agder 6,1 3,6 4,7 5,7 6,2 6,0 6,0 7,7 6,6 5,4
46 Vestland 3,0 2,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,6 3,7 3,2 2,8
50 Trøndelag 4,6 3,8 3,3 4,1 4,7 3,9 4,7 5,6 4,3 4,5
54 Troms og Finnmark 7,2 3,0 4,9 5,0 4,4 4,9 4,7 6,6 5,8 4,8
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.
**) Aldersstandardisert: andelen uførepensjonister man ville hatt i fylket hvis befolkningen i fylket hadde samme fordeling etter alder (og kjønn) som befolkningen i landet.