Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Kvinner og menn. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Svulster 6,6 1,5 4,9 8,0 11,5
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,6 0,8 1,6 2,1 1,9
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 35,6 63,2 40,1 26,6 16,3
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 2,8 6,3 2,5 1,5 1,3
- Depressive lidelser 4,3 2,9 5,0 4,6 4,4
- Andre affektive lidelser 2,6 3,6 3,7 2,2 1,0
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 17,6 31,3 19,6 13,6 7,8
- Personlighetsforstyrrelser 4,0 7,7 5,6 2,6 0,7
- Andre psykiske lidelser 4,3 11,4 3,7 2,1 1,0
Sykdommer i nervesystemet 1) 9,0 11,0 10,7 7,8 7,0
Sykdommer i øyet og øret 1,5 0,6 1,0 1,9 2,3
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 5,4 1,0 3,0 6,6 10,2
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,7 0,3 0,9 2,2 3,3
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,5 1,4 2,0 1,6 1,0
Sykdommer i hud og underhud 1,5 0,6 1,7 1,8 1,7
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 25,7 8,8 24,1 31,7 35,6
- Ryggsykdommer 9,4 2,8 9,7 11,9 12,1
- Myalgi/fibromyalgi 6,1 3,5 8,5 7,5 4,1
- Andre muskel-skjelettsykdommer 10,2 2,4 6,0 12,3 19,4
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 1,6 4,7 0,9 0,6 0,4
Skader, forgiftninger, og vold 6,0 3,7 6,5 7,0 6,4
Alle andre diagnoser 1,4 1,1 1,6 1,4 1,4
Diagnose mangler foreløpig 0,9 1,2 0,9 0,8 0,9
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Menn. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Svulster 5,9 1,2 3,4 7,2 11,1
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 0,7 1,5 2,2 2,1
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 39,8 72,2 47,5 28,3 15,6
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 4,3 9,9 4,0 2,3 1,7
- Depressive lidelser 3,6 2,4 3,9 3,9 4,2
- Andre affektive lidelser 2,3 2,4 3,9 2,1 1,2
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 18,4 36,1 20,4 12,8 6,0
- Personlighetsforstyrrelser 4,7 7,7 7,8 3,5 0,9
- Andre psykiske lidelser 6,5 13,7 7,5 3,8 1,7
Sykdommer i nervesystemet 1) 7,7 8,3 7,4 7,8 7,2
Sykdommer i øyet og øret 1,5 0,6 1,0 2,3 2,0
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 8,1 1,0 4,8 10,2 15,4
Sykdommer i åndedrettssystemet 2,1 0,3 1,1 2,5 4,3
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,2 0,7 1,7 1,2 1,2
Sykdommer i hud og underhud 1,2 0,3 1,5 1,5 1,3
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 19,1 3,5 17,5 24,4 29,4
- Ryggsykdommer 9,9 1,9 11,0 12,9 13,2
- Myalgi/fibromyalgi 1,5 0,6 2,3 2,0 1,3
- Andre muskel-skjelettsykdommer 7,7 1,0 4,3 9,5 14,9
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 1,7 5,1 1,0 0,4 0,4
Skader, forgiftninger, og vold 7,8 4,3 9,5 9,6 7,5
Alle andre diagnoser 1,4 0,8 1,5 1,8 1,6
Diagnose mangler foreløpig 0,8 1,1 0,6 0,7 0,9
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Kvinner. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Svulster 7,1 1,8 5,7 8,5 11,8
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,6 0,9 1,7 2,0 1,8
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 32,4 55,3 35,8 25,3 16,9
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 1,6 3,1 1,6 0,9 1,0
- Depressive lidelser 4,8 3,3 5,6 5,1 4,7
- Andre affektive lidelser 2,8 4,7 3,5 2,3 0,8
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 17,1 27,1 19,2 14,1 9,3
- Personlighetsforstyrrelser 3,5 7,7 4,4 2,0 0,6
- Andre psykiske lidelser 2,7 9,4 1,5 0,9 0,5
Sykdommer i nervesystemet 1) 10,0 13,5 12,7 7,8 6,8
Sykdommer i øyet og øret 1,5 0,7 1,0 1,6 2,6
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 3,3 1,0 1,9 3,9 6,1
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,4 0,4 0,7 1,9 2,6
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,8 2,0 2,2 1,9 0,9
Sykdommer i hud og underhud 1,7 0,8 1,7 2,0 2,0
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 30,6 13,4 28,0 37,2 40,5
- Ryggsykdommer 9,0 3,6 8,9 11,1 11,3
- Myalgi/fibromyalgi 9,4 6,1 12,1 11,7 6,3
- Andre muskel-skjelettsykdommer 12,2 3,7 7,0 14,4 23,0
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 1,5 4,5 0,9 0,7 0,4
Skader, forgiftninger, og vold 4,7 3,1 4,8 5,0 5,5
Alle andre diagnoser 1,3 1,5 1,7 1,1 1,2
Diagnose mangler foreløpig 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Kvinner og menn. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 29 418 6 602 6 691 9 540 6 585
Svulster 1 940 99 326 759 756
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 485 54 109 196 126
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 10 470 4 172 2 685 2 538 1 075
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 809 416 165 141 87
- Depressive lidelser 1 255 190 333 440 292
- Andre affektive lidelser 761 239 247 211 64
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 5 187 2 067 1 312 1 293 515
- Personlighetsforstyrrelser 1 185 507 378 251 49
- Andre psykiske lidelser 1 273 753 250 202 68
Sykdommer i nervesystemet 1) 2 655 729 718 747 461
Sykdommer i øyet og øret 447 42 67 184 154
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 1 574 68 200 633 673
Sykdommer i åndedrettssystemet 505 21 57 207 220
Sykdommer i fordøyelsessystemet 444 91 137 149 67
Sykdommer i hud og underhud 432 37 111 172 112
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 7 561 580 1 615 3 024 2 342
- Ryggsykdommer 2 766 186 646 1 136 798
- Myalgi/fibromyalgi 1 784 234 566 716 268
- Andre muskel-skjelettsykdommer 3 011 160 403 1 172 1 276
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 458 313 61 55 29
Skader, forgiftninger, og vold 1 769 244 436 668 421
Alle andre diagnoser 406 75 109 131 91
Diagnose mangler foreløpig 272 77 60 77 58
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Menn. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 12 588 3 086 2 462 4 102 2 938
Svulster 739 36 83 295 325
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 211 23 37 89 62
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 5 015 2 227 1 170 1 160 458
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 547 306 98 94 49
- Depressive lidelser 453 73 97 161 122
- Andre affektive lidelser 289 73 97 85 34
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 2 317 1 114 502 524 177
- Personlighetsforstyrrelser 597 237 191 142 27
- Andre psykiske lidelser 812 424 185 154 49
Sykdommer i nervesystemet 1) 970 255 182 321 212
Sykdommer i øyet og øret 195 17 24 95 59
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 1 021 32 118 419 452
Sykdommer i åndedrettssystemet 264 8 26 104 126
Sykdommer i fordøyelsessystemet 146 22 42 48 34
Sykdommer i hud og underhud 147 10 38 61 38
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 2 404 108 432 999 865
- Ryggsykdommer 1 245 58 270 530 387
- Myalgi/fibromyalgi 195 20 56 80 39
- Andre muskel-skjelettsykdommer 964 30 106 389 439
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 209 156 24 16 13
Skader, forgiftninger, og vold 983 134 233 395 221
Alle andre diagnoser 180 24 37 72 47
Diagnose mangler foreløpig 104 34 16 28 26
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 2016. Kvinner. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-67
I alt 16 830 3 516 4 229 5 438 3 647
Svulster 1 201 63 243 464 431
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 274 31 72 107 64
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 5 455 1 945 1 515 1 378 617
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 262 110 67 47 38
- Depressive lidelser 802 117 236 279 170
- Andre affektive lidelser 472 166 150 126 30
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 2 870 953 810 769 338
- Personlighetsforstyrrelser 588 270 187 109 22
- Andre psykiske lidelser 461 329 65 48 19
Sykdommer i nervesystemet 1) 1 685 474 536 426 249
Sykdommer i øyet og øret 252 25 43 89 95
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 553 36 82 214 221
Sykdommer i åndedrettssystemet 241 13 31 103 94
Sykdommer i fordøyelsessystemet 298 69 95 101 33
Sykdommer i hud og underhud 285 27 73 111 74
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 5 157 472 1 183 2 025 1 477
- Ryggsykdommer 1 521 128 376 606 411
- Myalgi/fibromyalgi 1 589 214 510 636 229
- Andre muskel-skjelettsykdommer 2 047 130 297 783 837
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 249 157 37 39 16
Skader, forgiftninger, og vold 786 110 203 273 200
Alle andre diagnoser 226 51 72 59 44
Diagnose mangler foreløpig 168 43 44 49 32
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris