Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Kvinner og menn. Prosent.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
 
 
 

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Menn. Prosent.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
 
 
 

Mottakere av uføretrygd ettNye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Kvinner. Prosent.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
 
 
 

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Kvinner og menn. Antall.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
 
 
 

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Menn. Antall.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
 
 
 

Nye mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. I 1. halvår 2016. Kvinner. Antall.

1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris