Uføregrad
 I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad 
I alt18 5871 7441 5212 05013 272
Tom. 392 7707954363141 225
40-492 185949363203670
50-591 796-611347838
60-691 791-1115551 125
70-791 879--3951 484
80-892 611--1902 421
90-995 555--465 509
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.