Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2019. Antall.

Uføregrad
I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt16 1321 9681 3501 61411 200
Tom. 392 114894333174713
40-492 0201 074340176430
50-591 477-599270608
60-691 410-78468864
70-791 524--3391 185
80-892 437--1602 277
90-995 150--275 123
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.