Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.03.2022. Antall.

 Uføregrad
 I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad 
I alt17 3992 4761 7561 93611 231
Tom. 391 690951277112350
40-492 4571 506454137360
50-591 6949874300511
60-691 4864151581750
70-791 4754-498973
80-892 3691-2512 117
90-996 2281-576 170
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.