Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 30.09.2022. Antall.

Uføregrad
I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad
I alt17 8791 8631 4831 94612 587
Tom. 391 811715277165654
40-492 2081 143380161524
50-591 7201697321701
60-691 6541129572952
70-791 823--4351 388
80-892 6503-2432 404
90-996 013--495 964
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.