Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 30.06.2012-2021 *). Beløp i kroner.

 2012201320142015201620172018201920202021
I alt190 661197 129203 573240 352247 532252 131261 116269 076273 497287 028
Med tilleggspensjon i alt192 078198 520205 001-------
.. Utover særtillegget202 284208 696215 245-------
Med særtillegg i alt 1)140 307145 877151 667-------
Med forsørgingstillegg for ektefelle214 716220 557226 826275 436283 237281 980286 193283 339277 812286 439
Med forsørgingstillegg for barn186 478192 992198 654234 557239 592243 533250 846257 209260 523274 461
Minsteytelse 2)---195 226200 469203 763210 450216 889220 073230 772
Gjenlevendetillegg 3)---280 500285 765287 689296 106303 492306 793320 923

Kvinner

 2012201320142015201620172018201920202021
I alt172 801179 493186 424224 702232 164237 469246 613254 941259 995273 547
Med tilleggspensjon i alt173 948180 582187 508-------
.. Utover særtillegget184 156190 667197 589-------
Med særtillegg i alt 1)139 042144 508150 131-------
Med forsørgingstillegg for ektefelle191 855197 812209 169255 915261 721270 300274 756279 940263 502266 086
Med forsørgingstillegg for barn175 606182 103187 897224 356228 980232 965239 824246 651250 635263 092
Minsteytelse 2)---195 821200 867204 215210 382216 537219 711230 197
Gjenlevendetillegg 3)---280 617285 772287 537296 154303 653306 682321 054

Menn

 2012201320142015201620172018201920202021
I alt214 589220 991227 072261 931268 748272 428281 271288 850292 432305 944
Med tilleggspensjon i alt216 163222 660228 930-------
.. Utover særtillegget222 511229 367236 093-------
Med særtillegg i alt 1)144 509150 124156 067-------
Med forsørgingstillegg for ektefelle215 695221 495227 699277 032285 052283 062287 286283 733279 453288 305
Med forsørgingstillegg for barn196 604203 422209 611245 617251 649255 860264 482270 965273 922290 259
Minsteytelse 2)---193 312199 291202 509210 629217 755220 927232 080
Gjenlevendetillegg 3)---278 606285 652290 019295 391301 159308 468318 977
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert