Mottakere av uføretrygd, etter utbetalingsgrad og alder. Pr. 31.12.2019. Antall.

  I alt Uoppgitt Tom. 49 50 51-69 70-80 81-99 100
I alt 352 197 212 6 570 22 238 16 838 11 579 12 148 282 612
18-29 20 065 6 119 209 292 239 416 18 784
30-39 33 023 20 528 1 346 1 278 932 991 27 928
40-44 25 342 14 616 1 527 1 348 915 876 20 046
45-49 38 787 32 1 009 2 723 2 195 1 455 1 467 29 906
50-54 53 331 41 1 336 3 999 3 123 2 067 2 122 40 643
55-59 64 006 34 1 422 4 996 3 630 2 327 2 388 49 209
60-64 80 554 45 1 196 5 337 3 722 2 600 2 700 64 954
65-67 37 080 15 344 2 101 1 250 1 043 1 188 31 139
Uoppgitt 9 5 - - - 1 - 3
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.

Mottakere av uføretrygd, etter utbetalingsgrad og alder. Pr. 31.12.2019. Prosent.

  I alt Uoppgitt Tom. 49 50 51-69 70-80 81-99 100
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-29 5,7 2,8 1,8 0,9 1,7 2,1 3,4 6,6
30-39 9,4 9,4 8,0 6,1 7,6 8,0 8,2 9,9
40-44 7,2 6,6 9,4 6,9 8,0 7,9 7,2 7,1
45-49 11,0 15,1 15,4 12,2 13,0 12,6 12,1 10,6
50-54 15,1 19,3 20,3 18,0 18,5 17,9 17,5 14,4
55-59 18,2 16,0 21,6 22,5 21,6 20,1 19,7 17,4
60-64 22,9 21,2 18,2 24,0 22,1 22,5 22,2 23,0
65-67 10,5 7,1 5,2 9,4 7,4 9,0 9,8 11,0
Uoppgitt 0,0 2,4 - - - 0,0 - 0,0
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.