Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 31.03.2022. Antall.

 Uføregrad
 I altUoppgittTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt363 0621083 18121 68315 70416 965305 421
Uoppgitt22044161010176
Tom. 497 08413 1772 216731249710
5019 5946-19 451772535
51-6916 9757--14 8868561 226
70-9925 0916---15 8259 260
100294 09884----294 014
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.