Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 31.03.2020. Antall.

 Uføregrad
 I altTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt355 2242 64523 79715 58616 478296 718
Uoppgitt18041185152
Tom. 496 0072 6412 042625199500
5021 876-21 744782232
51-6916 647--14 8757691 003
70-9923 713---15 4838 230
100286 801----286 801
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.