Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 30.09.2022. Antall.

Uføregrad
I altUoppgittTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt362 525273 20821 00815 70616 993305 583
Uoppgitt241-51698203
Tom. 497 050-3 2031 6866573261 178
5019 4631-19 306632766
51-6917 4311--14 9778661 587
70-9925 5253---15 7669 756
100292 81522----292 793
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.