Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og ytelse. Pr. 31.12.2010-2019. Antall.

 2010201120122013201420152016201720182019
I alt301 213306 455309 888305 889311 880314 755318 244325 875339 245352 197
Med tilleggspensjon i alt292 822298 183301 605297 729303 219-----
.. Utover særtillegget242 797248 622252 208249 862254 425-----
Med særtillegg i alt 1)58 40957 82757 67556 02357 451-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle2 3972 1972 0441 8541 474709533390280203
Med forsørgingstillegg for barn15 04916 15617 83618 08419 54522 25121 17323 68125 06927 272
Minsteytelse 2)-----65 10966 54069 25876 86781 936
Gjenlevendetillegg 3)-----6 6496 3996 0955 8605 699

Kvinner

 2010201120122013201420152016201720182019
I alt171 047174 658177 729176 137180 644182 529184 660189 318197 637205 470
Med tilleggspensjon i alt165 322169 203172 454171 166175 607-----
.. Utover særtillegget124 875129 758133 755134 153138 516-----
Med særtillegg i alt 1)46 17044 89843 97241 98242 126-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle108838584755241352520
Med forsørgingstillegg for barn6 8517 6318 6648 94410 07111 74411 37212 86314 08815 551
Minsteytelse 2)-----49 14749 24250 52855 02157 820
Gjenlevendetillegg 3)-----6 2626 0225 7195 4815 341

Menn

 2010201120122013201420152016201720182019
I alt130 166131 797132 159129 752131 236132 226133 584136 557141 608146 727
Med tilleggspensjon i alt127 500128 980129 151126 563127 612-----
.. Utover særtillegget117 922118 864118 453115 709115 909-----
Med særtillegg i alt 1)12 23912 92913 70314 04115 325-----
Med forsørgingstillegg for ektefelle2 2892 1141 9591 7701 399657492355255183
Med forsørgingstillegg for barn8 1988 5259 1729 1409 47410 5079 80110 81810 98111 721
Minsteytelse 2)-----15 96217 29818 73021 84624 116
Gjenlevendetillegg 3)-----387377376379358
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Minste årlige ytelse: 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige uføre. 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføre som bor sammen med ektefelle eller samboer, og fra 1. september 2016 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføretrygd som er en omregnet uførepensjon. Tallene før 2018 er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg