Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og ytelse. Pr. 31.03.2013-2022. Antall.

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt309 074307 350310 853317 135321 300329 371343 438355 224359 923363 062
Med tilleggspensjon i alt300 831299 082--------
.. Utover særtillegget251 861251 067--------
Med særtillegg i alt 1)57 20956 255--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle2 0011 807915653502361251188138115
Med forsørgingstillegg for barn17 93618 35721 38022 12422 77923 83825 71427 22527 40927 429
Minsteytelse 2)--63 36465 66167 49770 34278 42983 07985 61187 249
Gjenlevendetillegg 3)--6 9686 6886 3726 0275 8415 6425 4085 197

Kvinner

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt177 470177 396180 096183 917186 474191 464200 232207 259210 100212 353
Med tilleggspensjon i alt172 270172 421--------
.. Utover særtillegget134 005135 429--------
Med særtillegg i alt 1)43 46341 960--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle78836551393325181210
Med forsørgingstillegg for barn8 7539 17511 06511 72112 20113 06214 49615 56015 99616 186
Minsteytelse 2)--48 56249 34249 77951 09455 98458 45659 58360 327
Gjenlevendetillegg 3)--6 5536 2955 9865 6495 4585 2965 0734 867

Menn

 2013201420152016201720182019202020212022
I alt131 604129 954130 757133 218134 826137 907143 206147 965149 823150 709
Med tilleggspensjon i alt128 561126 661--------
.. Utover særtillegget117 856115 638--------
Med særtillegg i alt 1)13 74614 295--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle1 9231 724850602463328226170126105
Med forsørgingstillegg for barn9 1839 18210 31510 40310 57810 77611 21811 66511 41311 243
Minsteytelse 2)--14 80216 31917 71819 24822 44524 62326 02826 922
Gjenlevendetillegg 3)--415393386378383346335330
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Minste årlige ytelse: 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige uføre. 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføre som bor sammen med ektefelle eller samboer, og fra 1. september 2016 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføretrygd som er en omregnet uførepensjon. Tallene før 2018 er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg