Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og ytelse. Pr. 30.09.2013-2022. Antall.

2013201420152016201720182019202020212022
I alt305 600310 221312 489317 782322 954334 184348 778357 161359 997362 525
Med tilleggspensjon i alt297 486301 740--------
.. Utover særtillegget249 524253 124--------
Med særtillegg i alt 1)56 06057 096--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle1 8881 624772569423301216156126102
Med forsørgingstillegg for barn17 94219 23421 98222 72123 29425 31027 16827 65128 61029 011
Minsteytelse 2)--64 22966 23468 24075 53280 65484 28185 83087 538
Gjenlevendetillegg 3)--6 7196 4466 1305 8945 7335 5055 2645 035

Kvinner

2013201420152016201720182019202020212022
I alt175 817179 614181 180184 247187 547194 494203 380208 426210 325212 139
Med tilleggspensjon i alt170 823174 624--------
.. Utover særtillegget133 602137 479--------
Med særtillegg i alt 1)42 20442 134--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle7883604236282215119
Med forsørgingstillegg for barn8 8099 83711 51912 09312 61314 05615 41316 06316 70517 141
Minsteytelse 2)--48 74949 24550 00854 24357 15558 96659 55360 251
Gjenlevendetillegg 3)--6 3226 0695 7585 5165 3715 1574 9354 717

Menn

2013201420152016201720182019202020212022
I alt129 783130 607131 309133 535135 407139 690145 398148 735149 672150 386
Med tilleggspensjon i alt126 663127 116--------
.. Utover særtillegget115 922115 645--------
Med særtillegg i alt 1)13 85614 962--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle1 8101 54171252738727319414111593
Med forsørgingstillegg for barn9 1339 39710 46310 62810 68111 25411 75511 58811 90511 870
Minsteytelse 2)--15 48016 98918 23221 28923 49925 31526 27727 287
Gjenlevendetillegg 3)--397377372378362348329318
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse. Minste årlige ytelse: 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige uføre. 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføre som bor sammen med ektefelle eller samboer, og fra 1. september 2016 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp for uføretrygd som er en omregnet uførepensjon. Tallene for 2015-juni 2018 er foreløpige.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg