Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og alder. Pr. 31.03.2010-2019 *). Antall.

*) Fra 2009-2010 er tallene inkl. mottakere av foreløpig uførestønad.
 

Mottakere av uføretrygd, etter kjønn og alder. Pr. 31.03.2010-2019 *). Prosent.

*) Fra 2009-2010 er tallene inkl. mottakere av foreløpig uførestønad.