Mottakere av uførepensjon, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 31.12.2005-2014 *). Beløp i kroner.

 2005200620072008200920102011201220132014
I alt138 459144 179153 481163 857170 402177 048184 630190 280196 809203 111
Med tilleggspensjon i alt140 203145 839155 181165 423171 913178 490186 041191 667198 194204 531
.. Utover særtillegget148 732154 381163 946175 219181 689188 484196 076201 699208 201214 713
Med særtillegg i alt 1)93 74597 288103 413116 366123 131129 512135 437140 356146 013151 739
Med forsørgingstillegg for ektefelle159 108164 834173 900185 898192 340200 202208 205214 436219 444227 556
Med forsørgingstillegg for barn134 971140 524149 589161 171167 527174 257180 977186 135192 557197 556
1) Minstepensjonister
*) Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.

Kvinner

 2005200620072008200920102011201220132014
I alt121 642127 122135 936146 298152 859159 501166 933172 830179 653186 404
Med tilleggspensjon i alt123 232128 654137 508147 708154 189160 736168 094173 941180 727187 472
.. Utover særtillegget132 279137 741146 900157 952164 390170 986178 235183 937190 626197 439
Med særtillegg i alt 1)93 26496 896103 024115 553122 044128 437134 266139 050144 599150 127
Med forsørgingstillegg for ektefelle130 649139 259144 890168 994181 022192 096193 511191 562198 076207 143
Med forsørgingstillegg for barn123 565129 236138 405150 935157 670164 187170 404175 302181 867186 865
1) Minstepensjonister
*) Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.

Menn

 2005200620072008200920102011201220132014
I alt160 809166 735176 635187 019193 512200 101208 093213 747220 098226 107
Med tilleggspensjon i alt162 131167 985177 971188 329194 876201 505209 596215 338221 817228 009
.. Utover særtillegget165 902171 911182 116193 273199 870207 009215 562221 758228 578235 358
Med særtillegg i alt 1)96 17599 181105 216119 829127 568133 568139 505144 545150 242156 169
Med forsørgingstillegg for ektefelle160 427166 076175 259186 762192 880200 585208 782215 429220 458228 650
Med forsørgingstillegg for barn145 112150 298159 082169 597175 575182 645190 437196 367203 015208 917
1) Minstepensjonister
*) Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.