Mottakere av uførepensjon etter kjønn, alder og ytelse. Pr. 31.12.2014. Antall.

 I altMed tilleggspensjon i alt.. Utover særtilleggetMed særtillegg i alt 1)Med forsørgingstillegg for ektefelleMed forsørgingstillegg for barn
I alt311 875303 212254 42157 4501 47419 544
18-2911 80610 34410 1881 61814397
30-3921 38920 53717 9843 405733 962
40-4422 07121 37617 9034 167724 701
45-4933 62732 89027 3606 2671504 766
50-5443 82842 68634 9268 9012303 209
55-5959 24557 87147 41711 8282611 606
60-6479 43077 80765 06614 362428731
65-6740 47939 70133 5776 902246172

Kvinner

 I altMed tilleggspensjon i alt.. Utover særtilleggetMed særtillegg i alt 1)Med forsørgingstillegg for ektefelleMed forsørgingstillegg for barn
I alt180 644175 607138 51842 1247510 069
18-295 1574 5394 4297281247
30-3911 11610 6868 8952 22152 621
40-4412 66512 3529 9302 73442 904
45-4919 90919 60415 8424 067132 526
50-5426 08125 47519 8916 190111 353
55-5935 21634 30626 2798 93718378
60-6446 74645 54135 27711 4681739
65-6723 75423 10417 9755 77961

Menn

 I altMed tilleggspensjon i alt.. Utover særtilleggetMed særtillegg i alt 1)Med forsørgingstillegg for ektefelleMed forsørgingstillegg for barn
I alt131 231127 605115 90315 3261 3999 475
18-296 6495 8055 75989013150
30-3910 2739 8519 0891 184681 341
40-449 4069 0247 9731 433681 797
45-4913 71813 28611 5182 2001372 240
50-5417 74717 21115 0352 7112191 856
55-5924 02923 56521 1382 8912431 228
60-6432 68432 26629 7892 894411692
65-6716 72516 59715 6021 123240171
1) Minstepensjonister.