Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
I alt16 66516 05615 44718 55118 04816 79820 04918 249
Under 30 år2 8442 8732 8813 0833 3193 1013 7283 538
30-59 år11 47311 01610 47312 83911 61410 65112 58611 793
60 år og over2 3482 1672 0932 6293 1153 0463 7352 918

Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Menn i alt7 7267 3456 9458 0777 9877 4469 0928 126
Under 30 år1 5521 5041 4461 5821 7131 5451 9181 764
30-59 år5 0324 8254 5175 3144 9074 5555 5075 034
60 år og over1 1421 0169821 1811 3671 3461 6671 328

Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2018*

20112012201320142015201620172018
Kvinner i alt8 9398 7118 50210 47410 0619 35210 95710 123
Under 30 år1 2921 3691 4351 5011 6061 5561 8101 774
30-59 år6 4416 1915 9567 5256 7076 0967 0796 759
60 år og over1 2061 1511 1111 4481 7481 7002 0681 590
* Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet