Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2018 og 2019 . Antall og prosent.

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 2 644 440 36 669 1,4 2 687 203 36 685 1,4
Jordbruk,skogbruk og fiske 31 854 470 1,5 31 989 537 1,7
Bergverksdrift og utvinning 53 044 346 0,7 54 294 344 0,6
Industri 201 790 2 564 1,3 203 874 2 427 1,2
Elektisitet-,vann og renovasjon 31 350 318 1,0 32 217 282 0,9
Bygge og anleggsvirksomhet 205 246 1 995 1,0 211 282 2 091 1,0
Varehandel reparasjon av motorvogne 357 534 4 969 1,4 358 038 4 936 1,4
Transport og lagring 130 658 2 147 1,6 131 382 2 052 1,6
Informasjon og kommunikasjon 87 600 657 0,8 90 969 618 0,7
Overnattings- og serveringsvirksom 100 373 1 369 1,4 103 151 1 410 1,4
Finansiering og forsikringsvirksomh 45 485 299 0,7 45 772 296 0,6
Omsetning og drift av fast eiendom 26 155 343 1,3 26 406 351 1,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 127 520 1 012 0,8 132 809 1 012 0,8
Forretningsmessig tjenesteyting 136 828 2 739 2,0 140 684 2 631 1,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 167 611 1 353 0,8 168 690 1 352 0,8
Undervisning 239 733 2 404 1,0 242 718 2 583 1,1
Helse og sosialtjenester 600 509 8 932 1,5 609 301 9 045 1,5
Private tjenester ellers 100 400 1 318 1,3 102 789 1 451 1,4
Uoppgitt 750 3 434 . 838 3 267 .

Kvinner

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 313 501 21 461 1,6 1 330 182 21 279 1,6
Jordbruk,skogbruk og fiske 9 448 192 2,0 9 474 202 2,1
Bergverksdrift og utvinning 10 716 96 0,9 11 025 83 0,8
Industri 47 847 809 1,7 48 383 735 1,5
Elektisitet-,vann og renovasjon 6 692 80 1,2 7 009 63 0,9
Bygge og anleggsvirksomhet 20 899 282 1,3 21 743 275 1,3
Varehandel reparasjon av motorvogne 172 262 3 026 1,8 171 570 2 990 1,7
Transport og lagring 27 410 604 2,2 27 309 567 2,1
Informasjon og kommunikasjon 25 802 305 1,2 26 798 299 1,1
Overnattings- og serveringsvirksom 56 288 881 1,6 57 609 854 1,5
Finansiering og forsikringsvirksomh 21 543 199 0,9 21 638 186 0,9
Omsetning og drift av fast eiendom 10 035 163 1,6 10 215 138 1,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 55 736 578 1,0 58 109 560 1,0
Forretningsmessig tjenesteyting 59 699 1 454 2,4 60 747 1 378 2,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84 187 921 1,1 84 935 912 1,1
Undervisning 158 170 1 850 1,2 160 311 1 989 1,2
Helse og sosialtjenester 487 403 7 476 1,5 492 657 7 566 1,5
Private tjenester ellers 59 043 881 1,5 60 347 944 1,6
Uoppgitt 321 1 664 . 303 1 538 .

Menn

  -------------------2018-------------------- -------------------2019--------------------
  Sysselsatte Tilgang uføre % Sysselsatte Tilgang uføre %
I alt 1 330 939 15 208 1,1 1 357 021 15 406 1,1
Jordbruk,skogbruk og fiske 22 406 278 1,2 22 515 335 1,5
Bergverksdrift og utvinning 42 328 250 0,6 43 269 261 0,6
Industri 153 943 1 755 1,1 155 491 1 692 1,1
Elektisitet-,vann og renovasjon 24 658 238 1,0 25 208 219 0,9
Bygge og anleggsvirksomhet 184 347 1 713 0,9 189 539 1 816 1,0
Varehandel reparasjon av motorvogne 185 272 1 943 1,0 186 468 1 946 1,0
Transport og lagring 103 248 1 543 1,5 104 073 1 485 1,4
Informasjon og kommunikasjon 61 798 352 0,6 64 171 319 0,5
Overnattings- og serveringsvirksom 44 085 488 1,1 45 542 556 1,2
Finansiering og forsikringsvirksomh 23 942 100 0,4 24 134 110 0,5
Omsetning og drift av fast eiendom 16 120 180 1,1 16 191 213 1,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen 71 784 434 0,6 74 700 452 0,6
Forretningsmessig tjenesteyting 77 129 1 285 1,7 79 937 1 253 1,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83 424 432 0,5 83 755 440 0,5
Undervisning 81 563 554 0,7 82 407 594 0,7
Helse og sosialtjenester 113 106 1 456 1,3 116 644 1 479 1,3
Private tjenester ellers 41 357 437 1,1 42 442 507 1,2
Uoppgitt 429 1 770 . 535 1 729 .
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.