Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 2018 og 2019 . Antall og prosent.

-------------------2018---------------------------------------2019--------------------
SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 644 44036 6691,42 687 20336 6851,4
Jordbruk,skogbruk og fiske31 8544701,531 9895371,7
Bergverksdrift og utvinning53 0443460,754 2943440,6
Industri201 7902 5641,3203 8742 4271,2
Elektisitet-,vann og renovasjon31 3503181,032 2172820,9
Bygge og anleggsvirksomhet205 2461 9951,0211 2822 0911,0
Varehandel reparasjon av motorvogne357 5344 9691,4358 0384 9361,4
Transport og lagring130 6582 1471,6131 3822 0521,6
Informasjon og kommunikasjon87 6006570,890 9696180,7
Overnattings- og serveringsvirksom100 3731 3691,4103 1511 4101,4
Finansiering og forsikringsvirksomh45 4852990,745 7722960,6
Omsetning og drift av fast eiendom26 1553431,326 4063511,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen127 5201 0120,8132 8091 0120,8
Forretningsmessig tjenesteyting136 8282 7392,0140 6842 6311,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring167 6111 3530,8168 6901 3520,8
Undervisning239 7332 4041,0242 7182 5831,1
Helse og sosialtjenester600 5098 9321,5609 3019 0451,5
Private tjenester ellers100 4001 3181,3102 7891 4511,4
Uoppgitt7503 434.8383 267.

Kvinner

-------------------2018---------------------------------------2019--------------------
SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 313 50121 4611,61 330 18221 2791,6
Jordbruk,skogbruk og fiske9 4481922,09 4742022,1
Bergverksdrift og utvinning10 716960,911 025830,8
Industri47 8478091,748 3837351,5
Elektisitet-,vann og renovasjon6 692801,27 009630,9
Bygge og anleggsvirksomhet20 8992821,321 7432751,3
Varehandel reparasjon av motorvogne172 2623 0261,8171 5702 9901,7
Transport og lagring27 4106042,227 3095672,1
Informasjon og kommunikasjon25 8023051,226 7982991,1
Overnattings- og serveringsvirksom56 2888811,657 6098541,5
Finansiering og forsikringsvirksomh21 5431990,921 6381860,9
Omsetning og drift av fast eiendom10 0351631,610 2151381,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen55 7365781,058 1095601,0
Forretningsmessig tjenesteyting59 6991 4542,460 7471 3782,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring84 1879211,184 9359121,1
Undervisning158 1701 8501,2160 3111 9891,2
Helse og sosialtjenester487 4037 4761,5492 6577 5661,5
Private tjenester ellers59 0438811,560 3479441,6
Uoppgitt3211 664.3031 538.

Menn

-------------------2018---------------------------------------2019--------------------
SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 330 93915 2081,11 357 02115 4061,1
Jordbruk,skogbruk og fiske22 4062781,222 5153351,5
Bergverksdrift og utvinning42 3282500,643 2692610,6
Industri153 9431 7551,1155 4911 6921,1
Elektisitet-,vann og renovasjon24 6582381,025 2082190,9
Bygge og anleggsvirksomhet184 3471 7130,9189 5391 8161,0
Varehandel reparasjon av motorvogne185 2721 9431,0186 4681 9461,0
Transport og lagring103 2481 5431,5104 0731 4851,4
Informasjon og kommunikasjon61 7983520,664 1713190,5
Overnattings- og serveringsvirksom44 0854881,145 5425561,2
Finansiering og forsikringsvirksomh23 9421000,424 1341100,5
Omsetning og drift av fast eiendom16 1201801,116 1912131,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen71 7844340,674 7004520,6
Forretningsmessig tjenesteyting77 1291 2851,779 9371 2531,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring83 4244320,583 7554400,5
Undervisning81 5635540,782 4075940,7
Helse og sosialtjenester113 1061 4561,3116 6441 4791,3
Private tjenester ellers41 3574371,142 4425071,2
Uoppgitt4291 770.5351 729.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.