Antall nye mottakere av uføretrygd etter kjønn og næring i 1. halvår 2020 og 2021 . Antall og prosent.

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 794 25917 4740,62 715 44014 9300,5
Jordbruk,skogbruk og fiske35 4552550,732 3582000,6
Bergverksdrift og utvinning58 8961510,358 6621270,2
Industri207 0521 0800,5204 5778720,4
Elektisitet-,vann og renovasjon32 8001350,432 4291240,4
Bygge og anleggsvirksomhet220 0779640,4215 2389190,4
Varehandel reparasjon av motorvogne363 6142 3790,7354 4331 9290,5
Transport og lagring135 5329830,7131 5048610,7
Informasjon og kommunikasjon96 7373130,395 5842390,3
Overnattings- og serveringsvirksom113 5367170,6106 8685710,5
Finansiering og forsikringsvirksomh47 0841390,346 5871070,2
Omsetning og drift av fast eiendom27 3421610,626 2771520,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen138 1535120,4135 4274020,3
Forretningsmessig tjenesteyting146 6691 3270,9138 7239980,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring170 2646510,4168 7785320,3
Undervisning253 1211 1500,5246 4191 0280,4
Helse og sosialtjenester637 1894 2730,7616 0353 8770,6
Private tjenester ellers109 4826730,6104 3626230,6
Uoppgitt1 2561 611.1 1791 369.

Kvinner

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 383 31510 1080,71 342 1008 6040,6
Jordbruk,skogbruk og fiske10 485970,99 558650,7
Bergverksdrift og utvinning11 872260,211 824290,2
Industri49 6573430,748 8572590,5
Elektisitet-,vann og renovasjon7 270300,47 190300,4
Bygge og anleggsvirksomhet23 2971290,622 6291270,6
Varehandel reparasjon av motorvogne173 6201 4000,8168 4991 1280,7
Transport og lagring28 0992540,927 4042020,7
Informasjon og kommunikasjon28 7241300,528 3041180,4
Overnattings- og serveringsvirksom63 1594500,759 5583470,6
Finansiering og forsikringsvirksomh22 129910,421 923690,3
Omsetning og drift av fast eiendom10 580740,710 184550,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen60 6562910,559 4512310,4
Forretningsmessig tjenesteyting64 1696621,060 8155000,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring85 7064520,584 9863530,4
Undervisning166 8918800,5162 7888120,5
Helse og sosialtjenester512 4733 5610,7496 3893 2470,7
Private tjenester ellers64 0374480,761 2773850,6
Uoppgitt491790.464647.

Menn

 -------------------2020---------------------------------------2021--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 410 9447 3660,51 373 3406 3260,5
Jordbruk,skogbruk og fiske24 9701580,622 8001350,6
Bergverksdrift og utvinning47 0241250,346 838980,2
Industri157 3957370,5155 7206130,4
Elektisitet-,vann og renovasjon25 5301050,425 239940,4
Bygge og anleggsvirksomhet196 7808350,4192 6097920,4
Varehandel reparasjon av motorvogne189 9949790,5185 9348010,4
Transport og lagring107 4337290,7104 1006590,6
Informasjon og kommunikasjon68 0131830,367 2801210,2
Overnattings- og serveringsvirksom50 3772670,547 3102240,5
Finansiering og forsikringsvirksomh24 955480,224 664380,2
Omsetning og drift av fast eiendom16 762870,516 093970,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen77 4972210,375 9761710,2
Forretningsmessig tjenesteyting82 5006650,877 9084980,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring84 5581990,283 7921790,2
Undervisning86 2302700,383 6312160,3
Helse og sosialtjenester124 7167120,6119 6466300,5
Private tjenester ellers45 4452250,543 0852380,6
Uoppgitt765821.715722.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.