Tabeller

Utviklingen i antall mottakere av uføretrygd med yrkesskade

Pr. 31. desember 2018 var det 10 700 uføretrygdede der hele eller deler av uførheten er en følge av yrkesskade. Det er omtrent det samme som ved utgangen av 2017 og 2016.

Andelen kvinner utgjør 30,4 prosent per desember 2018, andelen har vært svakt økende i hele 10-årsperioden fra 2009. I desember 2009 var kvinneandelen 29,3 prosent.

Ved utgangen av 2018 er det Aust-Agder og Sogn og Fjordane som er fylkene som har høyest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler, med hhv. 4,5 og 4,6 prosent av alle uføre i fylket (458 og 260 personer). Lavest andel uføretrygdede med yrkesskadefordeler har Oslo, med 1,9 prosent av alle uføre i fylket (509 personer).