Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen

Ved utgangen av 2012 hadde 62,5 prosent av uførepensjonister enten en psykisk lidelse eller sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer. Pr. 31.12.12 var andelene henholdsvis 32,4 prosent og 30,1 prosent sett i forhold til alle uførepensjonister.

I tillegg til disse to store diagnosegruppene har ca. 7 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 5 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.