Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen

I 2011 har 62,5 prosent av uførepensjonister enten en psykisk lidelse eller sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer. Andelene var henholdsvis 31,6 prosent og 30,9 prosent sett i forhold til alle uførepensjonister.
I tillegg til disse to store diagnosegruppene har ca. 7 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 6 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.