Svak nedgang i antall AAP-mottakere 2. kvartal 2022

Publisert 18. august 2022

Graf som viser utviklingen i antall mottakere av AAP fra mars 2010 til juni 2022.
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andelen av befolkningen som mottar AAP siden mars 2010 til juni 2022.
Kilde: NAV