Nesten 150 000 nordmenn mottar arbeidsavklaringspenger

aap_202312_pm_antall (002).png
Kilde: NAV
figur 1_AAP011524.png
Kilde: NAV