Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon

Publisert 23. mars 2022