Sykmelding ved e-konsultasjon – endring i folketrygdloven fra 1. juli 2023