12.12.19: Digisos forvaltes og utvikles videre.

08.10.19: Innbyggere i hundre kommuner kan nå søke om sosialhjelp digitalt

12.06.19: Enkelt å ta i bruk digital søknad

02.05.19: 1,9 millioner innbyggere kan nå søke om sosialhjelp på nett

10.10.18 Memu: Høy bruk av digital søknad om økonomisk sosialhjelp 

13.09.18: Inntektsopplysninger vil bli hentet automatisk 

07.06.18:. Kommunal rapport: Slipper å gå på NAV for å søke sosialhjelp