Personvernerklæring for NAV

 • vurdere rettighetene dine
 • administrere våre oppgaver og systemer
 • forebygge og avdekke trygdesvindel
 • utarbeide statistikk og analyser
 • utvikle og forbedre tjenestene våre
 • samle inn opplysninger fra deg, andre offentlige etater eller NAVs egne registre
 • registrere opplysningene
 • sammenstille og bearbeide opplysningene
 • fatte vedtak og utbetale penger
 • lagre opplysningene
 • levere ut personopplysninger om deg til andre offentlige etater
 • gjøre automatiserte avgjørelser 
 • hvordan opplysningene vil bli behandlet 
 • når vi innhenter personopplysninger fra deg 
 • formålet personopplysningene skal brukes til 
 • hvem vi utleverer personopplysningene til 
 • hvilke rettigheter du har 
 • hvilke personopplysninger vi har om deg 
 • hvor vi har hentet personopplysningene  fra
 • hva vi skal bruke dem til
 • hvem vi utleverer opplysningene til 
 • hvor lenge vi lagrer opplysningene om deg
 • hvilke medarbeidere i NAV som har sett dine opplysninger i våre fagsystemer