Evaluering av tilskudd til ekspertbistand, AFI/OsloMet og Proba samfunnsanalyse