Evaluering av «Utsiden inn» - Et innovasjonsprosjekt med bruk av tjenestedesign i form av «den triple diamant» ved fem NAV-kontor

Fakta