1 av 4 dagpengemottakere kan tape på å jobbe én dag