Av Magne Bråthen

I rapporten presenteres resultatene fra en oppfølgingsundersøkelse av tidligere arbeidssøkere som sluttet å registrere seg ved NAV september 2006. Disse fikk høsten 2007 tilsendt et spørreskjema med spørsmål om status på arbeidsmarkedet siste uke. De som oppga at de var i jobb ble i tillegg bedt om å gi en vurdering av hvor relevant arbeidsforholdet var i forhold til utdanningsbakgrunn, yrkeserfaring og yrkesønske, samt hvor tilfredse de var med lønn, arbeidsmiljø og bruk av kompetanse. Det ble gjennomført en tilsvarende oppfølgingsundersøkelse høsten 2003.