Av Ole Christian Lien og Anne-Cathrine Grambo

I tillegg til å få et inntrykk av folks atferd og valg knyttet til pensjon, valg av pensjoneringstidspunkt og tidligpensjonering, er hovedfokus for rapporten befolkningens kunnskap om – og interesse for - pensjon. Vi har også spurt om hvordan folk ønsker å få informasjon om pensjon. Resultatene som framkommer i rapporten bygger på 2000 telefonintervju.