Kontantstøttens utbredelse og foreldres preferanser for barnetilsyn