Geografisk variasjon i uførepensjonering 1997-2004