Evaluering av forsøk med Hedmarksmodellen i Aust-Agder, Buskerud og Rogaland