NAV utfører et utvalg tjenester overfor arbeidsgivere, bl.a. sykefraværsoppfølging, tilpasning av arbeidsplasser og rekrutteringsbistand. Det gjennomføres hvert år en brukerundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge hvor fornøyde de er med NAVs tjenester.

Rapporten beskriver hovedresultater fra brukerundersøkelsen i 2016. Dette gjelder arbeidsgivernes vurdering av NAVs service totalt sett, i tillegg til generelle forhold som NAVs kompetanse, tilgjengelighet og løsningsdyktighet. Rapporten gjennomgår også i hvilken grad arbeidsgiverne er fornøyde med de ulike tjenestene som NAV leverer. Resultatene fra 2016 blir også sammenlignet med tilsvarende kartlegginger i perioden 2008–2015.